Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
Mô tả sản phẩm:

Giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng (Viettel Security Orchestration, Automation and Response) là giải pháp tương tác, tích hợp với các hệ thống đảm bảo ATTT và quản lý vận hành khác trong hệ thống thông tin, thu thập dữ liệu về các mối đe dọa bảo mật từ nhiều nguồn và phản ứng với các sự cố ATTT ở mức thấp mà không cần sự trợ giúp của con người. Giúp tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả việc giám sát xử lý sự cố ATTT.

Đặc điểm
- Điều phối các giải pháp an toàn thông tin
- Tối ưu hóa vận hành an toàn thông tin
- Quản lý sự cố và phối hợp vận hành
- Dashboard và báo cáo an toàn thông tin

Lợi ích
- Vận hành và xử lý sự cố
- Tự động và tiêu chuẩn hóa
- Hiệu suất

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại