Tên sản phẩm / Dịch vụ: Đám mây công cộng - Public Cloud
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
Mô tả sản phẩm:

Dịch vụ Đám mây công cộng - Public Cloud của Viettel sử dụng công nghệ điện toán đám mây để tạo ra các tài nguyên CNTT như máy ảo, ứng dụng, bộ lưu trữ - luôn sẵn sàng cho người dùng thông qua kết nối internet. Public Cloud là một giải pháp tiên tiến thay thế cho kiến trúc hạ tầng CNTT truyền thống. 

Đặc điểm
- Triển khai nhanh chóng
- Truy xuất từ mọi nơi
- Khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu
- Giảm rủi ro, lỗi hạ tầng
- Co dãn tài nguyên theo nhu cầu

Lợi ích
- Giảm chi phí đầu tư và tối ưu chi phí duy trì
- Đảm bảo kết nối và khai thác các nguồn lực
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết theo sla uptime 99,99%
- Sẵn sàng thích ứng
- Cạnh tranh trong kinh doanh

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại