Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp nông nghiệp thông minh – Hệ thống quan trắc môi trường Nông nghiệp điều khiển thiết bị và châm phân tự động qua smartphone
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO
Mô tả sản phẩm:

Giải pháp quan trắc môi trường nông nghiệp Nextfarm giúp người trồng truy cập tình trạng sinh trưởng môi trường của cây trồng qua việc lấy dữ liệu chính xác theo thời gian thực của Farm trồng.

Hệ thống châm phân tự động: Điều khiển tưới chính xác, thu thập dữ liệu cảm biến dinh dưỡng theo thời gian thực, Tối ưu tiết kiệm phân dinh dưỡng, kiểm soát được lượng dinh dưỡng cần tưới

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại