Tên sản phẩm / Dịch vụ: Sàn Giao dịch điện tử nông nghiệp nhanong24h.com
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Công Nghệ Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Sàn thương mại điện tử nhà nông nhanong24h.com:

- Xúc tiến thương mại nông sản.

- Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản.

- Tư vấn và chuyển giao công nghệ lĩnh vực nông nghiệp.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại