Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý y tế TCSOFT- HOSPITAL
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ phần mềm TCSOFT
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm quản lý y tế TCSOFT- HOSPITAL là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý khám chữa bệnh, giúp quản lý đầy đủ từ thông tin bệnh nhân, quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân cũng như là quá trình cấp phát thuốc và thu chi trong quá trình khám chữa bệnh. Phần mềm quản lý y tế áp dụng được cho tất cả các bệnh viện đa khoa từ tuyến huyện trở lên.
Phần mềm quản lý y tế của TCSOFT là giải pháp tổng thể về quản lý bệnh viện, quản lý y tế, cho phép quản lý khám chữa bệnh và tổng hợp báo cáo 1 cách nhanh chóng và thuận lợi. 
Phần mềm quản lý y tế tạo sự chuyên nghiệp trong quản lý bệnh viện và tiết kiệm thời gian chờ của bệnh nhân và chi phí trong quá trình hoạt động. Phần mềm quản lý y tế Hỗ trợ công tác quản lý của Ban giám đốc thông qua hệ thống báo cáo.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại