STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI

MST: 0110440765

Dịch vụ CNTT Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
2
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DỮ LIỆU VIỆT

MST: 0108861491

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
3
CÔNG TY CỔ PHẦN SOTANEXT

MST: 0108870376

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
4
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH

MST: 0311907295

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
5
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÔNG MINH

MST: 0106221030

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN BẠC

MST: 0101628584

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7
CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN

MST: 0800290724

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
8
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y KHOA DNA

MST: 0315270049

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
9
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG S-W TECH

MST: 0108670232

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
10
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIFONE TOÀN CẦU

MST: 0102577251

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
11
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG JUPITER

MST: 0108022249

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
12
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

MST: 0107017140

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
13
CÔNG TY CỔ PHẦN EASTERN SUN VIỆT NAM

MST: 0105208742

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
14
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN

MST: 0109263857

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
15
CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC

MST: 0312488735

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
16
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

MST: 0101435127

Dịch vụ CNTT Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
17
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMI

MST: 0317057083

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
18
CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM

MST: 0100896284

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
19
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DỮ LIỆU

MST: 0108677693

Dịch vụ CNTT Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
20
CÔNG TY CỔ PHẦN INLAB

MST: 0109224664

Dịch vụ CNTT Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Tổng Số: 9824