Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp chuyển đổi số ERP Intelligent Enterprises
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK
Mô tả sản phẩm: Công ty Cổ phần Công nghệ Citek là một trong những đơn vị có uy tín, đã khẳng định được vị thế thương hiệu của mình trong lĩnh vực tư vấn và triển khai giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP. Công ty Cổ phần Công nghệ Citek thành lập từ năm 2016 với những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và triển khai giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP tại Việt Nam và khu vực. Citek hiện đang là đối tác đáng tin cậy tư vấn triển khai Giải pháp chuyển đổi số hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Dịch Vụ của Citek: - Tư vấn và triển khai giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP với giải pháp: SAP ECC, SAP S/4HANA, SAP Business Objects, SAP Data Warehouse, SAP Integration Business Planning, SAP Analytics Cloud, SAP Cloud For Customer, Oracle NetSuite. - Tư vấn các doanh nghiệp nước ngoài vận hành hệ thống SAP tại Việt Nam theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) - Tư vấn các doanh nghiệp vận hành theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS -  International Financial Reporting Standards) vận hành trên hệ thống SAP - Kiểm tra và đánh giá hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP (SAP và Oracle) - Nâng cấp hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP (SAP và Oracle) - Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP (SAP và Oracle) - IoT – Internet of Things  - Citek Data collection - Citek MES (Manufacturing Execution System)
Nơi ứng dụng: Việt Nam và các nước Đông Nam Á
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại