Tên sản phẩm / Dịch vụ: FPT.SBRS – Hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản trị ngân hàng, phần mềm ngân hàng lõi …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: Hiện nay, số lượng báo cáo hàng ngày mỗi lúc một nhiều để đáp ứng cho nhu cầu quản lý, nhưng việc thực hiện các báo cáo lại tốn nhiều nhân lực và thời gian. Mặt khác, do nhu cầu phát triển nghiệp vụ ngày càng tăng, phầm mềm lõi (core) không đáp ứng kịp thời. Do đó, đòi hỏi sự ra đời của nhiều giao diện, phần mềm tiện ích liên quan, dẫn đến dữ liệu bị phân tán ở nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu, gây khó khăn trong việc tổng hợp số liệu báo cáo. Vì vậy, cần thiết triển khai một hệ thống báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước. FPT.SBRS giúp cho quy trình lập, xem xét và phê duyệt các báo cáo trở nên dễ dàng. Hệ thống nhận dữ liệu từ nhiều hệ quản trị dữ liệu khác nhau như: SQL server, Oracle, excel, file text..., cung cấp tính năng nhập dữ liệu tự động bằng cách thiết lập các quy trình theo giờ của máy chủ, đồng thời việc tổng hợp dữ liệu, chuyển đổi kế toán đồ sẽ được thực hiện nhanh chóng. Chức năng Tạo báo cáo Chỉnh sửa báo cáo Nhập liệu báo cáo (thực hiện báo cáo bằng tay) Hiển thị báo cáo Kết xuất báo cáo ra file text Thiết lập công thức cho các báo cáo chỉ tiêu Quản lý thông tin các tổ chức Quản trị hệ thống Lợi ích Nhập dữ liệu tự động bằng cách thiết lập các quy trình theo giờ của máy chủ Người dùng có thể thay đổi logic chuyển đổi số liệu nhanh chóng mà không cần thay đổi mã nguồn hay phải cập nhật chương trình Trong quá trình hệ thống tổng hợp, xử lý số liệu, người dùng có thể cập nhật, chỉnh sửa, thêm các thông tin cần thiết mà các phần mềm không cung cấp. Có thể lưu trữ dữ liệu qua nhiều năm, phục vụ cho nhu cầu kiểm toán. Hệ thống đã cung cấp sẵn các báo cáo NHNN theo các Quyết định: - Số 477/2004/QĐ-NHNN ban hành vào ngày 28/04/2004 về chế độ báo cáo thống kê và quyết định bổ sung số 1747/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 01/12/2005. - Báo cáo thống kê bảo hiểm tiền gửi theo quyết định số 191/QĐ-BHTG7 ban hành ngày 18/08/2006 và công văn số 404/CV-BHTG12 về việc quy định cấu trúc tập tin báo cáo. - Báo cáo tài chính theo quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ban hành ngày 18/04/2007.
Nơi ứng dụng: Ngân hàng Nhà nước
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại