Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống chiếu sáng đèn LED thông minh công cộng trên nền công nghệ 4.0 IoT AI
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM LONG
Mô tả sản phẩm:

NLT SmartLedSys - Hệ thống chiếu sáng đèn LED thông minh công cộng trên nền công nghệ 4.0 IoT AI.
Là sản phẩm công nghệ cao do Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long tiên phong nghiên cứu phát triển trên nền công nghệ 4.0 IoT AI phục vụ chiếu sáng thông minh sử dụng đèn LED – là một thành phần quan trọng trong xây dựng thành công thành phố thông minh. Nam Long làm chủ hoàn toàn sản phẩm phần cứng (sản xuất đèn LED, cảm biến IoT node, IoT Gateway, Tủ chiếu sáng thông minh, …) đến hệ thống phần mềm giám sát điều khiển thông minh AI, quản lý trên nền Nam Long SmartInfGis với giá thành cạnh tranh với tất cả sản phẩm nước ngoài và sản phẩm trong nước. NLT SmartLedSys có thị trường tiềm năng không chỉ trong nước mà còn nước ngoài.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại