Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống đo quan trắc, giám sát, cảnh báo chất lượng môi trường trên nền công nghệ 4.0 IoT AI phục vụ nông nghiệp thông minh và phòng chống thiên tai
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM LONG
Mô tả sản phẩm:

NLT SmartEnvSys - Hệ thống đo quan trắc, giám sát, cảnh báo chất lượng môi trường trên nền công nghệ 4.0 IoT AI phục vụ nông nghiệp thông minh và phòng chống thiên tai.
Là sản phẩm công nghệ cao do Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long nghiên cứu phát triển trên nền công nghệ 4.0 IoT AI phục vụ cho ngành nông nghiệp thông minh và phòng chống thiên tai. Nam Long làm chủ hoàn toàn sản phẩm phần cứng (cảm biến, IoT node, IoT Gateway, Datalogger, …) đến hệ thống phần mềm giám sát điều khiển thông minh AI, quản lý trên nền Nam Long SmartInfGis với giá thành cạnh tranh với tất cả sản phẩm nước ngoài và sản phẩm trong nước. NLT SmartEnvSys có nhiều ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp thông minh, giám sát và cảnh báo phòng chống thiên tai. NLT SmartEnvSys có thị trường tiềm năng không chỉ trong nước mà còn nước ngoài.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại