Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống chuyển đổi số toàn diện cho ngành dầu khí trên nền công nghệ 4.0 IoT và AI
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM LONG
Mô tả sản phẩm:

NLT SmartPetroSys – Hệ thống chuyển đổi số toàn diện cho ngành dầu khí trên nền công nghệ 4.0 IoT và AI.
Là sản phẩm công nghệ cao do Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long tiên phong nghiên cứu phát triển trên nền công nghệ 4.0 IoT AI thực hiện chuyển đổi số toàn diện cho ngành dầu khí nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý giám sát trực tuyến, đảm bảo an toàn vận hành, tăng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, giảm chi phí vận hành khai thác, và giảm tỷ lệ thất thoát cho Doanh nghiệp. Nam Long làm chủ hoàn toàn sản phẩm phần cứng (cảm biến IoT node, IoT Gateway, Tủ điều khiển, …) đến hệ thống phần mềm giám sát điều khiển thông minh AI, quản lý trên nền Nam Long SmartInfGis với giá thành cạnh tranh với tất cả sản phẩm nước ngoài và sản phẩm trong nước. NLT SmartPetroSys có thị trường tiềm năng không chỉ trong nước mà còn nước ngoài.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại