Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng vận hành dịch vụ hậu cần thương mại điện tử e-logistics
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
Mô tả sản phẩm:

Nền tảng vận hành dịch vụ hậu cần GHTK e-logistics là mô hình vận hành hậu cần số hóa dành cho TMĐT, mang lại năng suất cao và tiết kiệm chi phí, tạo ra việc làm trực tiếp cho hơn 32.000 nhân viên giao nhận và hàng triệu việc làm gián tiếp cho các đối tác, nhà bán hàng và đội ngũ nhân viên của họ, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số và đóng góp ngân sách nhà nước tăng đều hàng năm

Ứng dụng nền tảng vận hành dịch vụ hậu cần thương mại điện tử e-logistics trong hoạt động bán hàng online đã tạo ra phương thức làm việc số và mô hình kinh doanh mới - chuyển đổi số cho các nhà bán hàng online nhỏ lẻ

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại