Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ứng dụng quản lý hàng hoá
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN VUI
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm giành cho doanh nghiệp vận tải hàng hoá, gửi hàng theo xe và chuyển phát chuyên nghiệp. Với các chức năng Giao nhận hàng tại nhà, theo dõi vị trí hàng di chuyển trên đường, quản lý thu hộ COD, Quản lý hàng tồn kho... Chính xác tuyệt đối tránh nhầm lẫn hàng hoá theo Mã vạch QR Code.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại