Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ thiết kế, cung cấp, triển khai Hệ thống CNTT tự động hóa giao dịch (CAS) cho ngành Bưu chính
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm:

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai Hệ thống CNTT phục vụ quá trình tự động hóa giao dịch cho ngành Bưu chính của FPT IS bao gồm các phân hệ: Giao dịch lẻ tại quầy (bao gồm Dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Dịch vụ Tài chính Bưu chính, Dịch vụ Bán lẻ hàng hóa), Giao dịch Bưu chính chuyển phát số lượng lớn, Quản lý Kho hàng hóa, Quản lý Khách hàng - Hợp đồng – Chăm sóc khách hàng, Quản lý Bảng cước công bố và Bảng cước đặc thù, Quản lý Chiết khấu - Khuyến mại, Quản lý Công nợ phát sinh, Báo cáo Sản lượng – Doanh thu.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại