Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý bệnh viện - NANO-HIS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOSOFT
Mô tả sản phẩm:

THÂN THIỆN, DỄ DÙNG, SỬ DỤNG TRÊN ĐA NỀN TẢNG: PC, TABLET, SMARTPHONE

Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng phần mềm bệnh viện giúp Nano Smart hospital được tối ưu về mọi mặt, đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm của người dùng với đa dạng các tiện ích hỗ trợ giúp việc thao tác trên phần mềm nhanh hơn, tiện dụng hơn. Các phiên bản mới cũng dùng trên đa nền tảng từ máy tính đến Smartphone

ĐA DẠNG PHIÊN BẢN, PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA TỪNG BỆNH VIỆN

Chúng tôi có các phiên bản khác nhau phục vụ cho các loại hình bệnh viện khác nhau như: Phiên bản Nano smart Hospital cho bệnh viện tư nhân, Phiên bản cho bệnh viện quân đội, công an, phiên bản cho bệnh viện nhà nước hay các phiên bản đặc thù cho các chuyên khoa: Sản nhi, YHCT, Mắt….

ĐẠT CHUẨN BỆNH VIỆN THÔNG MINH – TÍCH HỢP BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Nano Smart hospital phiên bản mới được tích hợp phần mềm bệnh án điện tử Nano EMR mới nhất. Đây là phần mềm tổng thể và toàn diện cho mô hình bệnh viện thông minh với hơn 50 phân hệ bao gồm cả ứng dụng trên máy tính và APP trên điện thoại thông minh

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại