Tên sản phẩm / Dịch vụ: Kho học liệu số, số liệu thông minh liên ngành đáp ứng chương trình GDPT 2018
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Tài liệu học tập điện tử
Đơn vị cung cấp: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@Net
Mô tả sản phẩm:

Kho hoc liệu, số liệu thông minh liên ngành theo chương trình GDPT 2018 được nâng cấp từ kho học liệu trực tuyến Cùng học (http://cunghoc.vn)

Là hệ thống học liệu, số liệu sáng tạo, lần nâng cấp này chúng tôi – Công ty School@net  thay đổi nền tảng kiến trúc tổng thể, bổ sung nhiều tính năng quản trị.

Hệ thống kho học liệu số liệu cho phép người quản trị cấu hình theo cây thư mục tài liệu, thiết lập cấu trúc theo môn, lớp. Từ đó giáo viên kế thừa lại đưa các học liệu của cá nhân vào hệ thống. Các học liệu đều được kiểm duyệt chất lượng trước khi đưa vào làm tài liệu tham khảo cho học sinh.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại