Tên sản phẩm / Dịch vụ: Học toán - Math learning
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm số phục vụ giáo dục
Đơn vị cung cấp: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@Net
Mô tả sản phẩm: Đây là phần mềm công cụ dành riêng cho giáo viên các nhà trường tiểu học. Chức năng chính của phần mềm là khởi tạo, điều chỉnh các tệp bài giảng môn Toán (math file) cho cấp Tiểu học
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại