Tên sản phẩm / Dịch vụ: Bút chì thông minh
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm số phục vụ giáo dục
Đơn vị cung cấp: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@Net
Mô tả sản phẩm: Phần mềm được thiết kế bằng các trò chơi, bài học, bài luyện rất đa dạng và phong phú, dành riêng cho lứa tuổi mầm non
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại