Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ngân hàng đề thông minh
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm số phục vụ giáo dục
Đơn vị cung cấp: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@Net
Mô tả sản phẩm: iQB (intelligent Question Bank) là tên của một bộ phần mềm, hay nói đúng hơn là một giải pháp tin học hóa cho bài toán quản lý ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại