STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY CỔ PHẦN YOTEL

MST: 0102711676

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
2
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ

MST: 0106552000

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
3
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỔNG THỂ MARKETING VIỆT NAM

MST: 0317215075

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác
4
CÔNG TY TNHH SWORLD

MST: 3703059651

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG STAR

MST: 2803026908

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
6
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO TK

MST: 2803025485

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
7
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG TRÀ

MST: 0402149659

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
8
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THAMTUVIET24H

MST: 0317298473

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
9
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIA BÌNH

MST: 0110018257

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
10
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TẤN ĐẠT

MST: 0110018112

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
11
CÔNG TY TNHH HẢI ĐỖ ECOMMERCE

MST: 0110017623

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHN THÀNH CÔNG

MST: 0110015288

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
13
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MOONLIGHT

MST: 0110014326

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
14
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DQ ENTERTAINMENT

MST: 0110010730

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
15
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN CRYQUAR

MST: 0110006269

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
16
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG TẦM NHÌN SỐ

MST: 0110003388

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
17
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA TRƯỜNG THỊNH

MST: 5801483446

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
18
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG QUÂN

MST: 0402141064

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
19
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PROJ

MST: 0109946532

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
20
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ AIC

MST: 0109931247

Nội dung số Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Tổng Số: 766