Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng ứng dụng Open EgovPlatform
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT
Mô tả sản phẩm: Nền tảng ứng dụng Open EgovPlatform là phần mềm nguồn mở do DTT sáng lập bao gồm một tập hợp các quy trình chuẩn và công nghệ phần mềm nguồn mở chuẩn, đã được tích hợp để hỗ trợ công việc xây dựng, triển khải, kích hoạt và vận hành các ứng dụng dich vụ công trực tuyến; được tích hợp với các công nghệ nguồn mở hàng đầu và thông dụng nhất trong các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế hiện nay.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại