Tên sản phẩm / Dịch vụ: EFFECT 5.0
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT
Mô tả sản phẩm: Được nâng cấp ngôn ngữ lập trình từ phiên bản EFFECT 4.0. Phiên bản EFFECT 5.0 được hoàn thiện hơn với nhiều tính năng như giao diện 3D, tăng tốc khi chạy trên mạng VPN, tăng tốc độ xử lý báo cáo, tối ưu chức năng phân quyền trên hệ thống chạy VPN
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại