Tên sản phẩm / Dịch vụ: EFFECT Standard2
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT
Mô tả sản phẩm: EFFECT Standard2 tiếp tục là dòng sản phẩm đóng gói và tính phí của EFFECT dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm được thiết kế tương thích hoàn toàn về cách sử dụng và cấu trúc dữ liệu như các phiên bản trước đây là EFFECT Standard
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại