Tên sản phẩm / Dịch vụ: VNN Roaming
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác
Đơn vị cung cấp: Trung Tâm Điện Toán - Truyền Số Liệu Khu Vực II
Mô tả sản phẩm: VNN-Roaming là dịch vụ truy nhập Internet chuyển vùng quốc tế. Với một tài khoản VNN1260 được đăng ký dịch vụ Roaming khách hàng có thể truy cập Internet trên 150 nước trên thế giới.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại