Tên doanh nghiệp: Trung Tâm Điện Toán - Truyền Số Liệu Khu Vực II
Logo:
Mã số thuế: 0100691544-002
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh