Tên sản phẩm / Dịch vụ: Bài giảng Hình học - GeoMath
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm số phục vụ giáo dục
Đơn vị cung cấp: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@Net
Mô tả sản phẩm: GeoMath là định hướng các phần mềm mô phỏng và thiết kế bài giảng điện tử môn Toán dành cho cấp THCS và THPT. Đây là hướng phát triển quan trọng tiếp theo các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Toán Tiểu học.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại