Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp giám sát xe tải
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
Mô tả sản phẩm:

Là giải pháp Quản lý phương tiện vận tải, giám sát thời gian thực, định vị GPS, cảnh báo sớm giúp lái xe an toàn, với nhiều tính năng nổi bật như: Có thể quản lý số lượng thiết bị cực lớn, không giới hạn vùng địa lý: Quản lý theo vùng và phân quyền người dùng; Lưu trữ theo nghị định 10/2020: Cho tất cả các trường hợp dưới 500km và trên 500km; Quản lý và Giám sát hành trình: Tích hợp với hệ thống GIS giám sát hành trình phương tiện; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI: Cảnh báo các trạng thái Tài xế; Cảnh báo tình huống phương tiện tham gia giao thông. Giải pháp được thiết kế dạng Modules, dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại