Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp Quản lý kho và Quản lý tài sản trong doanh nghiệp
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
Mô tả sản phẩm:

Bằng việc định danh và gắn thẻ tài sản bằng công nghệ RFID vào  từng tài sản hay đối tượng cần quản lý, người quản lý có thể biết được  chính xác sự có mặt, luân chuyển, mất mát ... của số lượng tài sản này  một cách nhanh chóng và chính xác. Hỗ trợ tra cứu, kết xuất dữ liệu phục vụ cho hoạt động quản lý kho bãi như nhập kho, kiểm kho, xuất kho, ... Dữ liệu được lấy từ đầu đọc sẽ được xử lý thông qua phần mềm. Đầu ra của thông tin sau khi được xử lý có thể là biên bản báo cáo kiểm kê hoặc là tín hiệu báo động khi có  tài sản được mang ra ngoài trái phép tùy vào mục đích người dùng

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại