Tên sản phẩm / Dịch vụ: TUHOC
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT
Mô tả sản phẩm:

TUHOC là một nền tảng của chương trình STEM với các mô đun phần cứng có thể lắp ráp dễ dàng tạo thành các thiết bị thông minh hoàn chỉnh; các công cụ phần mềm lập trình điều khiển các mô đun phần cứng, các thiết kế sử dụng công nghệ in 3D, cắt laser cho các thiết bị thông minh được tạo ra.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,4
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại