Tên sản phẩm / Dịch vụ: Tư vấn và triển khai NetSuit
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH CITEK CLOUD
Mô tả sản phẩm:
  • Tối ưu và tự động hóa các quy trình hoạt động kinh doanh và hệ thống báo cáo trong hệ sinh thái NetSuite
  • Triển khai, cấu hình và mở rộng NetSuite
  • Tích hợp NetSuite với các hệ thống khác, đánh giá và triển khai các bộ ứng dụng của bên thứ ba
  • Tư vấn về mô hình – cấu trúc tổng thể
  • Huấn luyện mô thức cho ban lãnh đạo và đội ngũ nòng cốt để đảm bảo ứng dụng và khai thác hệ thống Netsuite hiệu quả
  • Tư vấn quy trình, phân tích thiết kế giải pháp – Quản lý thay đổi
  • Xây dựng hệ thống, thu thập Master data
  • Thực hiện đào tạo người dùng
  • Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành chính thức
  • Hỗ trợ sau vận hành, đào tạo chuyển giao, bảo hành
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại