Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nâng cấp & tối ưu hệ thống NetSuite
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH CITEK CLOUD
Mô tả sản phẩm:

Citek Cloud tin rằng thành công lâu dài nằm ở việc thực hiện một chương trình cải tiến liên tục, chẳng hạn như tối ưu hóa ERP với các mục tiêu tập trung vào hiệu quả, tuân thủ và kiểm soát nội bộ. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phức tạp của quá trình triển khai ban đầu cũng như các dự án tối ưu hóa sau triển khai

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại