Tên sản phẩm / Dịch vụ: Đào tạo NetSuite
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH CITEK CLOUD
Mô tả sản phẩm:

- Các khóa học trực tuyến – Các khóa đào tạo trực tuyến theo phần hành kéo dài tối đa ba giờ và được thiết kế để bao gồm các lĩnh vực chính cụ thể của ứng dụng phần mềm

- Các khóa học tổ chức theo lớp học – Các khóa học trong lớp học dành cho tối thiểu 10 người tham dự phục vụ cho mọi cấp độ chuyên môn và kinh nghiệm về phần mềm

- Các khóa học theo yêu cầu – Đào tạo theo yêu cầu được thiết kế xung quanh các quy trình kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp

- Các khóa học trở thành chuyên gia – Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đào tạo bạn cách đào tạo người dùng cuối một cách hiệu quả. Cách tiếp cận này chuẩn bị cho Quản trị viên được chỉ định của doanh nghiệp hoặc nhân viên có kỹ năng khác để truyền lại kiến thức và chuyên môn của họ

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại