Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống NetSuite
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH CITEK CLOUD
Mô tả sản phẩm:

- Thực hiện kiểm tra hệ thống NetSuite định kỳ theo ngày, tuần, tháng

- Hỗ trợ và hướng dẫn người dùng xử lý issue trong quá trình vận hành hệ thống

- Tư vấn xử lý các nghiệp vụ phát sinh

- Cảnh báo các lỗi tương tự xảy ra để nâng cao năng suất vận hành hệ thống

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại