STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO VAS

MST: 0315389936

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG

MST: 0104509916

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
3
CÔNG TY TNHH ADAFARMER

MST: 2301104750

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
4
CÔNG TY TNHH ALPHA ASIMOV ROBOTICS

MST: 0109810355

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
5
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

MST: 0300363808

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
6
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG BÁCH KHOA

MST: 0314760393

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
7
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÁI NGUYÊN

MST: 4601592686

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
8
CÔNG TY TNHH KM TECH.

MST: 3703062206

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
9
CÔNG TY TNHH I-LI ELECTRIC WIRE & CABLE (VIỆT NAM)

MST: 3703059820

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
10
CÔNG TY TNHH TRANSON HCM

MST: 3603870337

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
11
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẢO VIỆT PHƯƠNG

MST: 3502476422

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ A&T

MST: 2500683284

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
13
CÔNG TY TNHH SAT HÀ NỘI

MST: 2500682900

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
14
CÔNG TY TNHH E-JM

MST: 2500682788

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
15
CÔNG TY TNHH HELIOS NAM BẮC

MST: 2500682636

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
16
CÔNG TY TNHH BOOSUNG TECH

MST: 2400939983

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
17
CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ HX WORK

MST: 2400939750

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
18
CÔNG TY TNHH XNK VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ MINH AN

MST: 2400939574

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
19
CÔNG TY TNHH LANSAPRO VIỆT NAM

MST: 2400939091

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất linh kiện điện tử
20
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KANWAY VIỆT NAM

MST: 2301211897

Sản xuất phần cứng, điện tử Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Tổng Số: 5097