Chọn mẫu tương ứng với hạng mục giải
thưởng mà bạn muốn tham dự

Nền tảng số xuất sắc
Giải thưởng

Nền tảng số xuất sắc

Sản phẩm số xuất sắc
Giải thưởng

Sản phẩm số xuất sắc

Giải pháp số xuất sắc
Giải thưởng

Giải pháp số xuất sắc

Thu hẹp khoảng cách số
Giải thưởng

Thu hẹp khoảng cách số

Sản phẩm số tiềm năng
Giải thưởng

Sản phẩm số tiềm năng

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2020
Giải thưởng chính thức nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt thực hiện xuất sắc thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, giải bài toán Việt Nam; được Bộ Thông tin và Truyền thông và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc đóng góp trong việc dùng công nghệ số làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3943.7309

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông